zprava Zdeněk Čech, Dušan Vojáček, Vladimír Kocián